Ikona Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správního řízení územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Č.j.: SEI-4140/2019/90.222-1 Praha 19. září 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení správního řízení územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj[…]

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Zlínský kraj

Č.j.: SEI-4618/2019/90.222-1 Praha 4. září 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Zlínský kraj[…]

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu – aktualizace z důvodu nové emailové adresy pro elektronické zasílání oznámení

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o skutečnosti, že byla změněna emailová adresa pro elektronické zasílání oznámení ve smyslu požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a to: oznameni@cr-sei.cz. Autor:[…]