Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj – S79

Č.j.: SEI-4064/2018/90.222-1 Datum: 20. srpna 2018 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj – S79 v oboru služby Energetika. Místem výkonu[…]

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj – S78

Č.j.: SEI-4062/2018/90.222-1 Datum: 20. srpna 2018 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj – S78 v oboru služby Energetika. Místem výkonu[…]

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu – aktualizace z důvodu nové emailové adresy pro elektronické zasílání oznámení

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o skutečnosti, že byla změněna emailová adresa pro elektronické zasílání oznámení ve smyslu požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a to: oznameni@cr-sei.cz. Autor:[…]