Významná úprava agendy SEI od 1. ledna 2016

1. leden 2016 se stal významným milníkem pro působnost Státní energetické inspekce. Od tohoto data již neupravuje pravomoci SEI energetický zákon, ale nově zákon o hospodaření energií. Se změnou zařazení SEI pod zákon o hospodaření energií je spojena i velká změna agendy úřadu. Původně kontrolovaný zákon o podporovaných zdrojích přešel do pravomocí Energetického regulačního úřadu a
-> Continue reading Významná úprava agendy SEI od 1. ledna 2016

V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…

NEŽ POŠLETE DOTAZ NA SEI, PODÍVEJTE SE PROSÍM NA NAŠE KOMPETENCE, ZDA-LI ODPOVÍDAJÍ VAŠEMU PROBLÉMU. Správným zasláním Vašeho dotazu na kompetentní úřad značně urychlíte vyřízení Vašeho dotazu. V čem Vám Státní energetická inspekce nemůže pomoct? –              spory mezi Vámi, jako odběratelem elektřiny nebo zemního plynu a firmami, které Vám je dodávají, tzv. dodavateli –              spory
-> Continue reading V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…

Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie slouží k hodnocení jejich účinnosti, dimenzování, provozuschopnosti a údržby. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách stanovuje vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a
-> Continue reading Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Pravidelné kontroly klimatizačních systémů

Kontrola provozovaných klimatizačních systémů hodnotí účinnost, dimenzování, provozuschopnost a údržbu provozovaných zařízení. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách upravuje vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Kontrola se vztahuje na takový klimatizační systém, který upravuje vnitřní
-> Continue reading Pravidelné kontroly klimatizačních systémů

Přístroje registrující dodávku tepla

Většina dodávky tepelné energie a teplé vody je v ČR zajišťována dálkovým zásobováním tepelné energie nebo ústředním zdrojem zásobování. To je v jednotlivých budovách dále distribuováno   společným vnitřním rozvodem tepelné energie do jednotlivých prostor budovy (např. bytových a nebytových prostor). Z posledního sčítání lidí, bytů a domu z roku 2011 vyplývá, že na soustavu zásobování tepelnou
-> Continue reading Přístroje registrující dodávku tepla

Průkazy energetické náročnosti budovy

Pojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstoupila v platnost 1. 1. 2013. Průkazem energetické náročnosti (dále „průkaz“) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti
-> Continue reading Průkazy energetické náročnosti budovy