Kontroly SEI se zaměřily na kotle na tuhá paliva

Dnem 1. dubna 2017 vstoupilo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, které upravuje povinnosti související s energetickým štítkováním pro kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a pro soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a z regulátorů teploty a solárních zařízení. Konkrétně se jedná o kotle
-> Continue reading Kontroly SEI se zaměřily na kotle na tuhá paliva

Nově účinná legislativa v oblasti štítkování kotlů na tuhá paliva

Dnem 1. dubna 2017 vstoupilo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, které upravuje povinnosti související s energetickým štítkováním pro kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a pro soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a z regulátorů teploty a solárních zařízení. Konkrétně se jedná o kotle
-> Continue reading Nově účinná legislativa v oblasti štítkování kotlů na tuhá paliva

Stavíte či rekonstruujete dům? Pak čtěte dál….

Stavíte dům nebo provádíte větší změnu dokončené stavby*? Pak by tato stavba měla podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, plnit požadavky na energetickou náročnost budovy. To, že stavba požadavky plní, dokazuje stavebník, vlastník budovy příp. společenství vlastníků jednotek (SVJ) průkazem energetické náročnosti budovy (průkaz) při stavebním řízení. Ostatně průkaz je součástí
-> Continue reading Stavíte či rekonstruujete dům? Pak čtěte dál….

Zpracování energetického posouzení energetickým specialistou v rámci výzvy na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE – OPŽP

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu vydali společné stanovisko k účasti energetických specialistů na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 5, Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Součástí žádosti o poskytnutí dotace v rámci PO 5, OPŽP 2014 – 2020 je zpracování tzv. energetického posouzení za účelem posouzení navržených opatření
-> Continue reading Zpracování energetického posouzení energetickým specialistou v rámci výzvy na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE – OPŽP

Co znamená uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních/reklamních materiálech?

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zavedla od 1. 7. 2015  povinnost zprostředkovatelům (realitním kancelářím apod.) uvádět v informačních a reklamních materiálech energetickou třídu nabízené nemovitosti. Proto, aby mohl zprostředkovatel naplnit svou zákonnou povinnost, jsou prodávající/pronajímající (vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, vlastník jednotky) povinni mu v případě
-> Continue reading Co znamená uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních/reklamních materiálech?

Ikona Logo SEI

Zástupce SEI radil s výběrem elektrospotřebičů v pořadu České televize

Zástupce ústředního ředitele Státní energetické inspekce Ing. Michal Vokáč byl hostem úterního Dobrého rána České televize, kde vysvětloval důležitost energetických štítků u elektrospotřebičů jako jsou televize, pračky, myčky, ledničky atd. Energetické štítky ukazují řadu podstatných informací a zákazník by se v nich měl umět orientovat. Jak se v nich orientovat a co který údaj znamená, se dozvíte
-> Continue reading Zástupce SEI radil s výběrem elektrospotřebičů v pořadu České televize

Stanovisko Státní energetické inspekce k nové legislativě upravující požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (např. klasické, přímo žhavené žárovky)

Legislativa upravující požadavky na nesměrové světelné zdroje je veřejnosti známá již od roku 2009. Od tohoto roku dochází postupně k omezování uvádění na trh nesměrových zdrojů pro domácnost, a to zejména tradičních žárovek, které nedosahují hodnot stanovených legislativou. Přechod na úspornější druhy světelných zdrojů je postupný, a pokud byly světlené zdroje naskladněny ještě před účinností
-> Continue reading Stanovisko Státní energetické inspekce k nové legislativě upravující požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (např. klasické, přímo žhavené žárovky)

Významná úprava agendy SEI od 1. ledna 2016

1. leden 2016 se stal významným milníkem pro působnost Státní energetické inspekce. Od tohoto data již neupravuje pravomoci SEI energetický zákon, ale nově zákon o hospodaření energií. Se změnou zařazení SEI pod zákon o hospodaření energií je spojena i velká změna agendy úřadu. Původně kontrolovaný zákon o podporovaných zdrojích přešel do pravomocí Energetického regulačního úřadu a
-> Continue reading Významná úprava agendy SEI od 1. ledna 2016

V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…

NEŽ POŠLETE DOTAZ NA SEI, PODÍVEJTE SE PROSÍM NA NAŠE KOMPETENCE, ZDA-LI ODPOVÍDAJÍ VAŠEMU PROBLÉMU. Správným zasláním Vašeho dotazu na kompetentní úřad značně urychlíte vyřízení Vašeho dotazu. V čem Vám Státní energetická inspekce nemůže pomoct? –              spory mezi Vámi, jako odběratelem elektřiny nebo zemního plynu a firmami, které Vám je dodávají, tzv. dodavateli –              spory
-> Continue reading V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…