C4E FORUM

Ve dnech 22. až 24. června se v Bulharsku konalo první C4E FORUM. Tato třídenní akce byla zaměřena na sdílení a předávání informací na poli energetické náročnosti nejen budov. Program byl unikátně zacílen na státy centrální a východní Evropy, což se samozřejmě pozitivně odrazilo v počtu zástupců těchto zemí z vládních a státních úřadů, průmyslu,
-> Continue reading C4E FORUM

Ikona Logo SEI

SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla

Státní energetická inspekce (dále SEI) opět zahajuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. SEI kontroly této povinnosti z vlastního podnětu pozastavila z důvodu možných legislativních změn plynoucích z výsledků studie zadané ministrem průmyslu a obchodu Ing. Janem Mládkem, CSc. Cílem této studie bylo stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření
-> Continue reading SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla

Státní energetická inspekce zpřísňuje kontroly, na pozoru by se měla mít SVJ

Státní energetická inspekce se zaměřuje na kontroly vystavování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Od ledna totiž platí nová povinnost dodat průkaz při novém pronájmu bytů, doposud se tato povinnost u bytů týkala pouze jejich prodeje. Povinnost zpracovat průkaz má v obou případech na požádání majitele bytu kromě vlastníka budovy rovněž Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ).
-> Continue reading Státní energetická inspekce zpřísňuje kontroly, na pozoru by se měla mít SVJ

SEI v české televizi

Téma energetických auditů se stává aktuální pro média, vzhledem k blížícímu se termínu splnění povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření energií. Státní energetická inspekce (dále SEI) je kontrolním orgánem v této věci a tudíž dotazy se množí a to nejen ze strany médií. Jak bude SEI kontrolovat energetické audity po 5. prosinci 2015? Poslechněte si vyjádření
-> Continue reading SEI v české televizi

Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která vstoupila v účinnost 1. července 2015, zavádí novou povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, opakovaně zpracovat energetický audit. § 9 odst. 2: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo
-> Continue reading Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit

Kontroly průkazů energetické náročnosti budov

Vzhledem k nejasné situaci v roce 2013 v oblasti požadavků na nutnost vlastnit PENB zahájila Státní energetická inspekce kontroly zpracování průkazů energetické náročnosti budov při jejich prodeji až v průběhu III. čtvrtletí loňského roku. Do konce roku 2013 provedla SEI z vlastního podnětu (vyhledávala případy prodeje nemovitostí) celkem 74 kontrol. V těchto případech nebylo ze
-> Continue reading Kontroly průkazů energetické náročnosti budov

Nové sídlo ÚzI pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj

S platností k 3.8.2015 má Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj novou adresu. Nyní sídlí na stejné adrese, jako Ústřední inspektorát, tedy na ulici Gorazdova 1969/24, 120 00  Praha 2. K přemístění ÚzI a části ÚI do jedné budovy došlo z úsporných důvodů. Úspory bude dosaženo jak na platbách za energie, tak
-> Continue reading Nové sídlo ÚzI pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj

Novela zákona o hospodaření energií mění kompetence Státní energetické inspekce

Dne 1. července 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o hospodaření energií. Cílem této novely je především upravovat podmínky ke zvyšování energetické účinnosti v České republice a podporovat energetické úspory. Tlak na maximální šetření energií se v Evropské unii a ve světě stále zvyšuje a i Česká republika reaguje na tento soudobý trend. Novela se
-> Continue reading Novela zákona o hospodaření energií mění kompetence Státní energetické inspekce